Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy POwiatowej Policji w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 39
  tel.: 477356424
fax: 477356 405 lub 477356415

 Naczelnik Wydziału

nadkom. Adrian Gajda

tel. 477356430

 Zastępca Naczelnika Wydziału

asp. sztab. Mariusz Faber

tel. 477356447

 

Sekretariat:

Beata Predankiewicz

tel. miejski: 477356424,  fax miejski 477356405 lub 477356415