Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy POwiatowej Policji w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 39
  tel.: (087) 427-04-24
fax:  (87) 427 04 05 lub 427 04 15

 Naczelnik Wydziału

nadkom. Adrian Gajda

tel. (087) 427 04 30

 Zastępca Naczelnika Wydziału

asp. sztab. Mariusz Faber

tel. (087) 427 04 47

 

Sekretariat:

Aleksandra Kiełczewska

tel. miejski: (087) 427 04 24,  fax miejski (87) 427 04 05 lub 427 04 15