Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie

Decyzją insp. Tomasza Klimek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, komisarz Piotr Wysocki został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie. Komendant Wysocki będzie sprawował nadzór nad pionem prewencji. Przy okazji tej uroczystości Burmistrz Węgorzewa przekazał stróżom prawa sonometr.

Wczoraj (06.04.2017) w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie odbyło się uroczyste powołanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie. Akt powołania kom. Piotr Wysocki odebrał z rąk insp. Tomasza Klimek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz policjanci i pracownicy cywilni węgorzewskiej komendy. Nowy Komendant będzie sprawował nadzór nad pionem prewencji.

Kom. Piotr Wysocki służbę w mundurze rozpoczął w lutym 1995. Kurs podstawowy odbył w Białymstoku, a pierwsze kroki jako policjant stawiał w Komisariacie Policji w Pozezdrzu. Służbę poznał od podszewki zaczynając jak patrolowiec, następnie dzielnicowy, potem jako Kierownik Referatu Ruchu Drogowego i od 2009 roku przed objęciem stanowiska zastępcy komendanta kierował pionem prewencji jako Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.

Nowy szef pionu prewencji ma 50 lat, jest żonaty i ma dwóch synów. Dał się poznać jako miłośnik zwierząt i przyrody. Od wielu lat również pasjonat łowiectwa, któremu poświęca swój wolny czas. Był inicjatorem stworzenia klasy policyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie i od dwóch lat szkoli młodzież, która w przyszłości chce zasilić szeregi policji.

- Nie obawiam się nowego wyzwania. Wiem z jaką kadrą przyjdzie mi pracować. Są to dobrze wykształceni, doświadczeni i wartościowi ludzie. Chciałbym zapracować sobie na miano kolegi, na miano policjanta, przełożonego, który zwykle wydaje komendy "za mną", rzadko: "naprzód"

− mówił kom. Piotr Wysocki.

Na uroczystości stawili się także przedstawiciele władz samorządowych. Podczas uroczystości burmistrz Krzysztof Piwowarczyk przekazał węgorzewskim stróżom prawa sonometr. Miernik poziomu dźwięku, wart ok. 6,5 tys. zł, ufundowała gmina Węgorzewo. Sprzęt posłuży policjantom w eliminowaniu z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez ich układy wydechowe.