Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Kierownictwo

Komendant Powiatowy  Policji
 w węgorzewie

insp. Kazimierz Surowiec

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji
 w Węgorzewie

kom. Piotr Wysocki

 

Sekretariat

Monika Kaczyńska

tel. (087) 427 04 11 fax: (087) 427 04 15