Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy  Policji

w Węgorzewie
 

 

nadkom. Marcin Karmowski

 

 

Pierwszy Zastępca

Komendanta Powiatowego Policji

w Węgorzewie

 

nadkom. Marta Umbras

 

 

 

Sekretariat

 

Monika Kaczyńska

tel. (087) 427 04 11 fax: (087) 427 04 15

e-mail: komendant@wegorzewo.ol.policja.gov.pl