Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy  Policji
 w węgorzewe

 

mł. insp. Radosław Drach

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji
 w węgorzewe

kom. Piotr Wysocki

 

Sekretariat

Monika Kaczyńska

tel. (087) 427 04 11 fax: (087) 427 04 15