Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

W celu złożenia petycji prosimy o przekazanie pisma na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

ul. Jana Pawła II 39
11-600 Węgorzewo
tel. (87) 427 04 00
fax. (87) 427 04 05 lub 427 04 15
e-mail: komendant@wegorzewo.ol.policja.gov.pl

Ważne: Petycje wniesione bez oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję a także petycję niespełniające innych wymagań wskazanych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195) pozostawia się bez rozpatrzenia.
Odnośnik do ustawy TUTAJ.

Powrót na górę strony