Komunikaty

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne – nasza reakcja może uratować czyjeś życie!

Być może każdego dnia mijamy ludzi, dla których mieszkaniami są dworce kolejowe, piwnice, klatki schodowe, czy nawet śmietniki. Choć wiele instytucji - w tym Policja - zaangażowanych jest w przeciwdziałanie bezdomności i oferuje pomoc osobom bezdomnym, niezbędna jest również reakcja społeczeństwa. Problem bezdomności nasila się zwłaszcza w okresie zimowym. Szybkie poinformowanie służb może uchronić te osoby nie tylko przed wychłodzeniem organizmu ale i przed śmiercią.

Spadek temperatury powietrza i nadejście zimy niesie ze sobą zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, którzy szczególnie narażeni są na działanie niskich temperatur powietrza. W grupie tej znajdują się m.in. osoby bezdomne, nieporadne życiowo, samotne oraz znajdujące się pod wpływem alkoholu.

Konieczne jest zatem podejmowanie niezbędnych interwencji w stosunku do tych osób. Odpowiednia aktywność służb publicznych przyczynia się do niwelowania zagrożeń utraty życia i zdrowia przez tę grupę osób. Corocznie w województwie warmińsko–mazurskim w okresie jesienno–zimowym odnotowuje się przypadki śmierci osób z powodu wychłodzenia organizmu (2013/2014 – 6 przypadków; 2014/2015 – 8 przypadków).

Także warmińsko – mazurscy policjanci w tym czasie prowadzą działania zmierzające do zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia osób bezdomnych oraz samotnych. Zjawiska bezdomności, czy życiowej bezradności nie jesteśmy w stanie wyeliminować, ale przyczynić się możemy do znacznego zminimalizowania towarzyszących im zagrożeń. Wspólne działania Policji, Straży Miejskiej, Ośrodków Pomocy Społecznej, przy współpracy ze społeczeństwem mamy możliwość zapobiegać ludzkim tragediom.

Działania Policji w zakresie przeciwdziałania bezdomności opierają się przede wszystkim na podejmowaniu przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych. Prowadzone przez funkcjonariuszy działania mają charakter pomocowy, a głównym ich celem jest dotarcie do miejsc przebywania osób bezdomnych, udzielenie im niezbędnych informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

Wzorem lat ubiegłych pod numerem telefonu 0 800 165 320 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została już uruchomiona bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Kontakt z infolinią umożliwia uzyskanie informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa. Na stronie Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl w zakładce pn. „POMOC BEZDOMNYM” umieszczone zostały zaktualizowane wykazy schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Nie bądźmy obojętni wobec bezdomnych!

Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących pomocy!

Gdy zauważymy bezdomnego niezwłocznie poinformujmy Policję lub Straż Miejską/Gminną

Każdy sygnał zostanie natychmiast sprawdzony. Każdej osobie bezdomnej zostanie przekazana informacja o możliwości skorzystania z noclegowni oraz miejsc, gdzie można zjeść darmowy i ciepły posiłek.

(JR)