Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody Święta Policji. Były awanse, wyróżnienia i medale

W Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Podczas uroczystości zostały wręczone policjantom medale ,,Za długoletnią służbę” i odznaczenia „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy. Tegoroczne Święto miało wyjątkowy charakter, ze względu na 101-rocznicę powstania Policji Państwowej, 95-tą rocznicę powołania kobiet do Policji, 30 rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji oraz 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

W środę, 29 lipca 2020 roku o godzinie 10:30 węgorzewscy policjanci obchodzili powiatowe

Święto Policji. Uroczystość ta miała wyjątkowy charakter ze względu na 101-rocznicę powstania Policji Państwowej oraz 95-tą rocznicę powołania kobiet do Policji. 30 lat temu została uchwalona obecnie obowiązująca Ustawa o Policji oraz powstały Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Policjantów. Na dziedzińcu komendy podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone policjantom medale za „Długoletnią Służbę i „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy.

W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Pani Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski oraz Pan Krzysztof Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa.

Z okazji Święta Policji jeden policjant otrzymał medal, dwie policjantki odznakę i czterech funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrny medal za długoletnią służbę, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, otrzymał: nadkom. Marcin Karmowski,

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrną i Brązową Odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego otrzymały: nadkom. Marta Umbras - srebrna odznaka i asp. Agnieszka Filipska – brązowa odznaka.

Na wyższe stopnie służbowe awansowali:

na stopień starszego aspiranta Policji: asp. Marcin Makowski

na stopień aspiranta Policji: mł. asp. Andrzej Kurowski

na stopień sierżanta sztabowego Policji: st. sierż. Beata Pawliszyn-Fojtuch, st. sierż. Remigiusz Zajączkowski.

Po uroczystym wręczeniu nominacji był czas na życzenia i podziękowania. W swoim wystąpieniu nadkom. Marcin Karmowski Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie podziękował policjantom za ich trud, oddanie i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Życzenia skierował także pod adresem pracowników cywilnych. To właśnie dzięki ich pracy w dużej mierze zależy sprawność i skuteczność działań Policji. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom lokalnych władz samorządowych za nieustającą pomoc i wspieranie policyjnych działań. Podkreślił, że dzięki współpracy, zrozumieniu i wspólnym wysiłkom zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu węgorzewskiego. Słowa uznania i podziękowania skierował również do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz reprezentantów służb mundurowych i instytucji za codzienne współdziałanie.

Nadinsp. Tomasz Klimek w swoim wystąpieniu podkreślał przede wszystkim wagę naszej służby, zwłaszcza w tym jakże trudnym okresie walki z pandemią. Nie zabrakło również słów uznania i podziękowania w stosunku do lokalnych samorządów.

Gratulacje, życzenia i podziękowania złożyli węgorzewskim funkcjonariuszom także zaproszeni goście.

 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
 • Święto Policji 2020 roku
Powrót na górę strony