Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

,,Osiągnęliście dobre, a nawet bardzo dobre wyniki ”- tak pracę węgorzewskich policjantów w 2018 roku podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

W Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie odbyła się narada roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz zaproszonych gości. Tym samym policjanci podsumowali pracę za rok 2018. Przełożeni omówili stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz efekty pracy węgorzewskich policjantów. Zostały przedstawione także plany i priorytety na 2019 rok.

W piątek (15.02.2019 r.), węgorzewscy policjanci podsumowali efekty swojej ubiegłorocznej pracy. W uroczystej odprawie służbowej udział wziął insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, jak również przedstawiciele najważniejszych instytucji samorządowych w powiecie węgorzewskim, delegacje współpracujących z policją służb mundurowych i wymiaru sprawiedliwości oraz oświaty.

Komendant Powiatowy ocenił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne oraz przedstawiając kalendarium. Zobrazował w ten sposób osiągnięte wyniki oraz pracę mundurowych. Młodszy inspektor Radosław Drach powiedział, że w 2018 roku KPP Węgorzewo osiągnęła zakładane mierniki prewencyjne, m.in. czas reakcji na zdarzenie, współczynnik zatrzymań sprawców na gorącym uczynku, służby obchodowe oraz służby na wodzie.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o mierniki kryminalne. W roku 2018 KPP w Węgorzewo odnotowała 269 przestępstw kryminalnych , czyli o 44 mniej niż rok wcześniej. Wzrosła natomiast wykrywalność w przestępczości kryminalnej z 75,3 % do 82,1 %, czyli o 6,8 %. Zmniejszyła się również przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia. Liczba ta zmalała z 97 w 2017 do 81 w 2018 roku. Należy również podkreślić, że wszystkie osoby zgłoszone w zeszłym roku jako zaginione zostały odnalezione.

Komendant zwrócił również uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2018 obywatele nanieśli na mapę 340 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie węgorzewskim. 225 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 87 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 87%. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: przekroczenia dozwolonej prędkości – 113, nieprawidłowego parkowania - 40, niewłaściwej infrastruktury drogowej - 39, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym – 38 i aktów wandalizmu – 12.

Jeśli zaś chodzi o sytuację na drogach, to w roku 2018 policjanci odnotowali 19 wypadków drogowych, czyli o 1 więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się liczba kolizji na węgorzewskich drogach z 124 do 138. Główną przyczyną wypadków drogowych w 2018 roku była nadmierna prędkość, następnie nieprawidłowe manewry, dalej nieprzestrzeganie pierwszeństwa oraz nieustąpienie pieszemu na przejściu.

Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym roku zmniejszyła się liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2018 policjanci zatrzymali 37 nietrzeźwych kierujących. Aby poprawić bezpieczeństwo w powiecie węgorzewskim Komendant Powiatowy zaprezentował nowoczesne rozwiązanie aktywnych przejść dla pieszych. Pomysł od razu spodobał się biorącym udział w naradzie rocznej władzom lokalnym.

Mł. insp. Radosław Drach podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w roku 2018.

Komendant Powiatowy słowa podziękowania złożył także pod adresem przedstawicieli lokalnych samorządów. Podziękował im za wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz za wsparcie finansowe, jakie węgorzewska policja otrzymała w roku 2018. Było to wsparcie na zakwaterowanie i wyżywienie policjantów z Oddziałów Prewencji w Olsztyna w sezonie letnim oraz zakup nowych radiowozów tj. Opel Mokka i Kia Ceed.

 

Starosta, zastępca burmistrza oraz wójt gminy Budry złożyli podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Życzyli dalszych sukcesów, a funkcjonariuszom spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa w trakcie służby.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie podziękował policjantom, za to, że każdego tygodnia spotyka ich na korytarzu swojej szkoły, ale nie z powodu złego zachowania uczni, tylko z powodu licznych spotkań profilaktycznych z młodzieżą.

Prokurator również podziękował policjantom za dotychczasową współpracę, której efektem są bardzo dobre wyniki Prokuratury Rejonowej w Giżycku. Dodał, że można je było osiągnąć dzięki szybkim działaniom, zaangażowaniu i dobrej współpracy z funkcjonariuszami.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek podsumowując pracę węgorzewskich policjantów powiedział, że osiągnięte wyniki są one dobre, a nawet bardzo dobre i świadczą o ciężkiej pracy funkcjonariuszy. Komendant podziękował za wysiłek i zaangażowanie zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.