Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich na spotkaniu z dzielnicowym

Dzielnicowy z węgorzewskiej komendy spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Budrach. Celem spotkania było uświadomienie młodych czym jest cyberprzemoc, ponieważ przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach coraz większym zagrożeniem. Młodzież miała możliwość poznać formy i przejawy tego negatywnego zjawiska, które może dotknąć każdego użytkownika Internetu i telefonu komórkowego.

Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy także szkoły. W klasie, szatni, czy na boisku szkolnym coraz częściej dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

W ramach działań profilaktycznych 5 października br. dzielnicowy mł. asp. Paweł Pietrasz,  przeprowadził w Szkole Podstawowej w Budrach prelekcję dla uczniów klasy VI. Na początku spotkania odbyła się rozmowa z uczniami na temat agresji, przemocy i jej rodzajów. Przewodnim tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Policjant radził co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Dzielnicowy omówił również konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań oraz środki wychowawcze, które wobec nieletnich może zastosować sąd rodzinny.