Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odwiedź KMZB i przekaż informacje o zagrożeniach w Twojej okolicy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest już znanym sposobem komunikowania się z policją. Świadczą o tym zgłoszenia mieszkańców naszego regionu. To interaktywne narzędzie jest łatwe w obsłudze i skuteczne w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Dzięki funkcjonowaniu KMZB każdy mieszkaniec powiatu węgorzewskiego może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

Aplikacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa działa od września 2016 roku.  Od tego czasu mieszkańcy powiatu węgorzewskiego zaznaczyli 416 zgłoszeń  o zagrożeniach występujących w okolicy. 236 z nich potwierdziło się.  Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości - 167 adnotacji. Na kolejnym miejscu było  spożywanie  alkoholu w miejscach niedozwolonych – 62 zgłoszenia, a także niewłaściwa infrastruktura drogowa – 52 informacje. Z kolei 37 zgłoszeń dotyczyło złej organizacji ruchu drogowego i 14 nieprawidłowego parkowania. Inne kategorie wskazywane przez lokalną społeczność to np. grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz wałęsające się bezpańskie psy.

To pokazuje, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców nie są im obojętne. Każdy chce mieć wpływ na bezpieczeństwo okolicy, w której mieszka, uczy się lub pracuje. Taka aktywność i zaangażowanie społeczeństwa powodują możliwość włączenia się w ogólny system poprawy bezpieczeństwa.

Każde zgłoszenie naniesione na mapę jest weryfikowane przez węgorzewskich funkcjonariuszy. W przypadku potwierdzenia takiej informacji podjęte zostają działania mające na celu wyeliminowanie uciążliwego dla mieszkańców zjawiska.

Pamiętajmy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji policji. W przypadku konieczności natychmiastowej pomocy, należy dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112.