Wspólne działania Policji i Straży Leśnej - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania Policji i Straży Leśnej

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Kruklanki prowadzą wspólne działania. Ich celem oprócz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych min. z kradzieżą drewna, kłusownictwem, przejawami wandalizmu jest również kontrola ładu i porządku oraz propagowanie właściwych zachowań związanych z przebywaniem w kompleksach leśnych.

Policjanci i strażnicy leśni wielokrotnie organizują działania i akcje, ukierunkowane na zwalczanie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń, egzekwując przy tym przepisy obowiązującego prawa.

Wspólne patrole odbywają się na terenach leśnych powiatu węgorzewskiego. Ich celem oprócz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych min. z kradzieżą drewna, kłusownictwem, przejawami wandalizmu jest również kontrola ładu i porządku oraz propagowanie właściwych zachowań związanych z przebywaniem w kompleksach leśnych. Mundurowi sprawdzają także przestrzeganie zakazu wjazdu do lasu przez kierujących samochodami.

Działania policjantów i leśników mają nie tylko zapobiec niszczeniu przyrody i płoszeniu zwierząt, ale także poprawić bezpieczeństwo osób przemieszczających się po leśnych szlakach.

Policjanci przypominają, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń, – „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, -podlega karze grzywny”.