Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele ds. uzależnień z wizytą w węgorzewskiej komendzie

Węgorzewscy policjanci spotkali się z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie. Spotkanie było okazją do podsumowania ubiegłorocznych wspólnych działań profilaktycznych i wyznaczenia nowych pomysłów do realizacji na bieżący rok. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w ramach programu "Razem Bezpieczniej".

Węgorzewscy policjanci podejmują szereg działań zmierzających do ograniczenia negatywnego zjawiska jakim jest problem uzależnień. Na szczęście w tej walce funkcjonariusze nie są sami. Wspiera ich wiele instytucji, zwłaszcza samorządowych.

Wczoraj (09.04.2018) policjanci zaprosili na spotkanie przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej węgorzewskiej komendy. Z ramienia policji udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie mł. insp. Radosław Drach, I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie kom. Piotr Wysocki, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Adrian Gajda oraz policjantka zajmująca się profilaktyką.

Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do podsumowania ubiegłorocznych działań profilaktycznych a także wyznaczenia nowych szerszych kierunków współpracy na bieżący rok w zakresie wspólnego dbania o dobro mieszkańców.

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie mł. insp. Radosław Drach podziękował przybyłym gościom za dotychczasową współpracę i zachęcał do jeszcze szerszej współpracy wskakując na duże korzyści z tego płynące.

Spotkanie odbyło się w ramach programu prewencyjnego "Razem Bezpieczniej”.