Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca służb to podstawa - dzielnicowy spotkał się ze strażakami ochotnikami

Dzielnicowy z węgorzewskiej komendy spotkał się z strażakami. Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach. Policjant omówił formy dalszej współpracy ze strażakami, przypomniał także o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poruszył również temat osób starszych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzegał przed wchodzeniem na zamarznięte akweny wodne. Na zakończenie spotkania, które przebiegło w miłej atmosferze, dzielnicowy rozdał strażakom opaski odblaskowe.

Dobra współpraca służb realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa, gwarantuje skuteczność działań i jest niezbędna podczas codziennej służby. Policjanci oraz strażacy nieustannie współpracują podczas różnego rodzaju interwencji, zarówno podczas wypadków na drogach, pożarów, zabezpieczania niebezpiecznych miejsc, jak i spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Wczoraj w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach na terenie gminy Pozezdrze dzielnicowy tego regionu st. asp. Andrzej Goliński przeprowadził spotkanie dla strażaków.  Policjant omówił formy dalszej współpracy. Spotkanie było również okazją, aby przedstawić zasady i możliwości związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Ponadto funkcjonariusz przypomniał o przestrzeganiu zasad i przepisów w ruchu drogowym, a także o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym.

W kolejnej części spotkania dzielnicowy zwrócił się z prośbą do strażaków o podjęcie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa osób starszych i samotnych. Prosił także, aby przestrzegali osoby wchodzące na zamarznięte akweny.

Na zakończenie spotkania, które przebiegło w miłej atmosferze, dzielnicowy rozdał strażakom opaski odblaskowe.

gm/in