Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeprowadzili działania "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego"

Policjanci z węgorzewskiej komendy przeprowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Reagowanie na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów, a także wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami względem niechronionych uczestników ruchu drogowego jest jednym z priorytetowych zadań policjantów. Szczególnie o tej porze roku tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są mniej widoczni. Elementy odblaskowe wkomponowane w kamizelki oraz jej jaskrawy kolor są doskonałą formą zapewnienia widoczności na drodze. Pieszy czy rowerzysta podczas zderzenia z pojazdem ma zdecydowanie mniejsze szanse przeżycia, dlatego też powinni oni szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo. Akcja skierowania jest właśnie do tej szczególnie narażonej grupy użytkowników dróg.

Przeprowadzone działania realizowane przez węgorzewskich policjantów  ruchu drogowego są przykładem, że w dalszym ciągu istnieje konieczność prowadzenia tego typu akcji. Policjanci nałożyli 12 mandatów karnych wobec pieszych oraz kierujących pojazdami  oraz zastosowali  1 pouczenie za popełnione wykroczenia.

Działania będą kontynuowane na terenie całego powiatu węgorzewskiego, a szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca , w których najczęściej dochodzi do zderzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.