Wspólnie dla bezpieczeństwa seniorów - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jednym z przestępstw o szczególnym oddźwięku społecznym są te popełniane tzw. metodą "na wnuczka" czy „na policjanta”. Ofiarami padają najczęściej ludzie starsi, nierzadko okradani z oszczędności całego życia. Dlatego też, węgorzewscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zorganizowali szkolenie dla przedstawicieli w banków z terenu powiatu węgorzewskiego, na którym dyskutowano o wspólnych działaniach przeciwdziałających oszustom.

Wczoraj, w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie  odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli miejscowi policjanci i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie  oraz przedstawiciele banków z terenu powiatu węgorzewskiego. Funkcjonariusze omówili  najpopularniejsze schematy działania sprawców oszustw "na wnuczka" i "na policjanta" w celu uwrażliwiania pracowników banków i mających bezpośredni kontakt z klientami na sytuacje, kiedy to osoby starsze, często roztrzęsione, zdenerwowane i w pośpiechu próbują wypłacić znaczne sumy pieniędzy. W takich momentach próba zainteresowania się pracownika banku okolicznościami nagłej potrzeby wypłaty gotówki daje szansę wywołania u klienta chwili refleksji i zastanowienia nad racjonalnością podejmowanych decyzji.

Przedstawiciele banków z dużą aprobatą przyjęli inicjatywę policji, dzieląc się podczas tego spotkania swoimi spostrzeżeniami. Zadeklarowali także chęć wzajemnej współpracy.