Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy Dzień Wiosny – działania policjantów ukierunkowane na problem związany ze sprzedażą papierosów małoletnim

Przed nami Pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia policjanci szczególnie skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliży szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, dworców. W przypadku ujawnienia sprzedawców, którzy zdecydują się na sprzedaż papierosów osobom poniżej 18 roku życia policjanci będą surowo karać mandatami, a w uzasadnionych przypadkach skierują sprawę nawet do sądu.

Od lat wiadomo, że Pierwszy Dzień Wiosny obchodzony jest w szkołach jako „dzień wagarowicza”. W tym roku jednak jest to dzień wolny od nauki, co nie oznacza, że młodzież nie będzie sobie organizować spotkań ze znajomymi podczas tzw. „wypadów na miasto”. Słoneczna, wiosenna pogoda sprzyjać będzie różnym pomysłom, dlatego też powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by młodzi ludzie nie popadali w konflikt z prawem. Powszechnie wiadomo, że pozornie bezpieczna zabawa, połączona często z alkoholem, papierosami, czy innymi środkami może sprzyjać chuligańskim wybrykom, co w konsekwencji może zakończyć się wizytą w jednostce policji, a nawet skierowaniem sprawy do sądu.

Żeby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, policjanci będą tego dnia prowadzić działania zmierzające przede wszystkim do ujawniania osób zachowujących się niezgodnie z prawem. „Pierwszy dzień wiosny” będzie również początkiem działań warmińsko-mazurskiej policji ukierunkowanych na problem związany ze sprzedażą papierosów małoletnim i sprzedażą papierosów na sztuki. Zwracamy na to szczególną uwagę, gdyż coraz częściej słyszymy, że w kioskach i sklepach sprzedawcy nie przestrzegają przepisów prawa sprzedając papierosy  małoletnim. Takie informacje otrzymujemy nie tylko od osób prywatnych, które są świadkami przedmiotowego procederu, ale uzyskujemy je również dzięki współpracy z innymi służbami mundurowymi. Straż Miejska, podobnie jak Policja nie jest obojętna na tego typu zdarzenia i reaguje w każdym przypadku ujawnienia nieprawidłowości. I choć nie łatwo o statystyki, gdyż jest to problem trudny do wykrycia, sprzedawcy nie są traktowani polubownie.

Dla przykładu można podać, że w jednym z olsztyńskich sklepów na osiedlu Pieczewo, służby mundurowe interweniowały dwukrotnie. W pierwszym przypadku o fakcie sprzedaży małoletnim papierosów na sztuki zawiadomił telefonicznie mieszkaniec osiedla. Po zgłoszeniu pouczono sprzedawcę. Kolejny raz strażnicy miejscy, po wcześniejszej obserwacji sklepu, stwierdzili naocznie fakt sprzedaży papierosów na sztuki i wystawili sprzedawcy mandat w wysokości 500 zł. Rodzice uczniów jednej ze szkół złożyli w tej sprawie zawiadomienie do sądu. Sprzedawca został ukarany wysoką grzywną.

Inne zdarzenie miało miejsce w Pasłęku, gdzie w jednym ze sklepów spożywczych uczeń Liceum Ogólnokształcącego kupił papierosy na sztuki. Sprzedawczyni również została ukarana mandatem.

APELUJEMY do sprzedawców!!!

Nie ułatwiajcie młodym ludziom popadać w  nałóg. Każdy papieros sprzedany małoletniemu powoduje, że paląc go, popada on w konflikt z prawem, gdyż jest to przejaw demoralizacji. Sprzedaż papierosów na sztuki ułatwia w znacznym stopniu dostęp do tego produktu. Łatwiej jest zapłacić parę groszy za jednego papierosa, niż kilkanaście złotych za całą paczkę. Bądźcie świadomi, że poprzez takie działanie również Wy popełniacie czyn zabroniony.

Czego nie wolno i co za to grozi?

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych:

osobom do lat 18 (ustawa nakłada też obowiązek umieszczania widocznej i czytelnej informacji o tym zakazie oraz daje uprawnienia sprzedawcy do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego);

• na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych;

• w automatach;

• w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania;

• w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

W myśl ustawy:

• za nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat18 grozi mandat w wysokości 150zł. W przypadku kierowania sprawy do sądu grozi kara grzywny do 2000 zł.

Natomiast w przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 sprzedawcy grozi grzywna 500 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż nie łatwo jest ujawniać przypadki takiego procederu, podstawowym celem naszych działań jest przede wszystkim zwiększenie świadomości sprzedawców o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów cyt. ustawy oraz w szerszej perspektywie, ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od tytoniu.